Kontrole JPK

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Kontrole JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) od 1 lipca 2016 r.

Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej

Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK

Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązek przekazywania danych w formacie JPK dotyczył będzie co do zasady każdej procedury podatkowej realizowanej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, tj. czynności sprawdzających (kontrole krzyżowe), kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego.

Projekty struktur logicznych JPK

1) Struktura 1 – księgi rachunkowe JPK_KR

2) Struktura 2 – wyciągi bankowe JPK_WB

3) Struktura 3 – magazyn JPK_MAG

4) Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

5) Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

6) Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

7) Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Każda ze struktur obejmuje swoim zakresem dane identyfikujące podatnika, jego system księgowy oraz producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK.

Systemy Sage Symfonia ERP jako pierwsze będą przygotowane na wspieranie generowanie JPK - 31.05.2016

Wróć