Sage Symfonia ERP 2016c

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Sage Symfonia ERP 2016c

Najnowsza wersja Systemu ERP 2016c już dostępna 

SAGE SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

  • Szybsze wprowadzenie i weryfikacja kontrahenta poprzez pobranie danych z bazy GUS (na podstawie np. NIP)
  • Wykonywanie operacji wymiarowania jednocześnie na wielu dokumentach
  • Możliwość zapisu i odczytu pliku z ustawieniami szablonu rozbicia (zapisywane w formacie xls oraz xlsx)

SAGE SYMFONIA HANDEL

- Szybsze wprowadzenie i weryfikacja kontrahenta poprzez pobranie danych z bazy GUS (na podstawie np. NIP)

- Import kursów walut z NBP

- Wykonywanie operacji wymiarowania jednocześnie na wielu dokumentach

- Możliwość zapisu i odczytu pliku z ustawieniami szablonu rozbicia (zapisywane w formacie xls oraz xlsx)

SAGE SYMFONIA KADRY I PŁACE

- Nowe wzory zaświadczeń ZUS Z-3 oraz Z-3a

- Import e-zwolnień (e-ZLA), pobranych z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE)

- Dodanie raportu "Oświadczenie zleceniobiorcy" - zbiera informację potrzebne do określenia rodzaju i charakteru ubezpieczeń

- Zaktualizowano wnioski związane z rodzicielstwem

- Wprowadzono zmiany związane z urlopami rodzicielskimi

SAGE SYMFONIA BI

- Nowe zestawienia do kontroli realizacji budżetu w układzie:bilansu, kont, przychodów oraz kosztów według wymiarów

- Wyszukiwanie po wartościach wymiarów

- Eksport i import z Excela szablonu rozbicia opisu analitycznego

- Wymiarowanie, które umożliwia grupowe wymiarowanie wybranych dokumentów w modułach Handel i Finanse i Księgowość

Wróć