Biała lista w programach Sage

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Biała lista w programach Sage

Programy finansowo-księgowe oraz handlowe Sage zostały zaopatrzone w nowe funkcjonalności wspierające i ułatwiające obsługę transakcji zgodnie z rejestrem podatników VAT, tzw. białą listą. Podstawowa funkcjonalność umożliwia sprawdzenia statusu kontrahenta – funkcja zbliżona do tej, jakiej używamy do sprawdzania kontrahentów w rejestrach VIES czy GUS.

Programy Sage umożliwiają sprawdzanie dokumentów z poziomu kartoteki oraz z poziomu dokumentu zakupowego.

W linii 50cloud i ERP przewidziana jest możliwość automatycznego sprawdzania statusu kontrahenta przy generowaniu przelewu bankowego. Odpowiedni parametr automatycznie podpowie, że dla transakcji oznaczonych specjalną flagą („biała lista”), czyli dla transakcji powyżej 15 tys. zł (oraz dla ręcznie wybranych przez użytkownika transakcji poniżej tej kwoty) system automatycznie sprawdzi status kontrahenta i poprawność kont bankowych.

Sprawdzenie takie jest możliwe przede wszystkim w momencie generowania przelewu. Ale jest przewidziane również dla późniejszych czynności, np. przy rejestracji wyciągu bankowego. Umożliwi to sprawdzenie, czy przelewy zostały wysłane na właściwe rachunki.

Zbiorcze sprawdzenie statusu kontrahentów

Z kartotek dokumentów użytkownik będzie miał możliwość masowego sprawdzenia statusu kontrahentów. Po zaznaczeniu np. wszystkich dokumentów zarejestrowanych w konkretnym miesiącu będzie możliwość ich zbiorczego sprawdzenia (czy dane rachunki są zgodne z rachunkami na białej liście).

Ważne archiwum dla celów dowodowych

W przypadku kontroli ze strony urzędu skarbowego ważna jest możliwość udowodnienia, że podatnik dokonał w odpowiednim czasie niezbędnych weryfikacji numerów rachunków bankowych. Dlatego w programach Sage zostanie usprawnione archiwum sprawdzeń, które będzie doskonale wspierało podatników w tych procesach. Funkcjonalność ta będzie standardowo dostępna w linii 50cloud oraz ERP, natomiast w linii Symfonia będzie dodatkowo płatna.

Wróć