Nowe wersje programów Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość oraz Sage Symfonia 2.0 Handel

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Nowe wersje programów Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość oraz Sage Symfonia 2.0 Handel

Szanowni klienci,

Informujemy, że zostały wydane nowe wersje programów Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość oraz Sage Symfonia 2.0 Handel 2017 d

Sage Symfonia Finanse i Księgowość wersja 2017.e

Opis zmian:

 • Współpraca z serwisami NIP i VIES

W menu kontekstowym dla okna kontrahenta (zakładka Kontrahent) dodano polecenia:

-Sprawdź status kontrahenta w VAT – sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.

-Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta – sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer VIES kontrahenta.

 • Data sprzedaży dla dokumentów typu Dokument specjalny (zakup z samoopodatkowaniem) będzie prawidłowo wykazywana w raportach JPK.
 • Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu w trakcie pobierania kursów walut z NBP.
 • Usunięto błąd konwersji firm z wersji 2016.b. Jego skutkiem był błąd 606 podczas logowania.
 • Poprawiono obsługę różnych formatów dat przy tworzeniu raportów JPK.
 • Usunięto przypadki, w których numery ewidencyjne dokumentów z programu Handel umieszczane były w raporcie JPK_VAT.
 • Generowane z dokumentów wyjątki ewidencji danych podatkowych (EDP) będą wykazywane na raporcie JPK_VAT razem z danymi dokumentu.
 • Naprawiono wykazywanie w raporcie JPK_VAT numeru PESEL kontrahentów nie posiadających numeru NIP.

Bezpośredni link do pobrania: ftp://ftp.sage.com.pl/pub/symfonia/archive/Symfonia2_0/FKP/2017/current/Instaluj_FKP.exe

 

Sage Symfonia Handel wersja 2017.d

Opis zmian:

 • Usunięto problem niekompletnych raportów kasowych przy pracy w trybie Detal.
 • Poprawiono obsługę błędu powodującego zamknięcie programu przy wystawianiu korekty PZ.
 • Poprawiono formatowanie podsumowania na wydruku Dokument VAT I.
 • Zoptymalizowano otwieranie dokumentów w buforze z duża ilością pozycji.
 • Naprawiono możliwość wystawienia faktury zaliczkowej końcowej, gdy na kontrakcie znajdują się rozliczone pozycje.

Bezpośredni link do pobrania: ftp://ftp.sage.com.pl/pub/symfonia/archive/Symfonia2_0/HMP/2017/current/Instaluj_HMP.exe

Wróć