Nowa wersja Sage Kadry i Płace 2020.3.a

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Nowa wersja Sage Kadry i Płace 2020.3.a

Informujemy, iż została wydana nowa wersja Sage Kadry i Płace One Payroll 2020.3.a.

Główne zmiany w wersji 2020.3.a są związane z rozwiązaniami Tarczy Antykryzysowej:

 • Wniosek ZUS RSP-C:

Dodaliśmy możliwość wygenerowania z programu wypełnionego wniosku ZUS RSP-C. Jest to wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych. Sporządza go płatnik składek ZUS w imieniu ubezpieczonego, w celu wypłaty przez ZUS świadczenia postojowego.

 • PPK Przestój ekonomiczny:

Pracodawcy, którzy - zgodnie z przepisami zawartymi w Tarczy Antykryzysowej - wprowadzili przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy, nie finansują wpłat do PPK. Jednak uczestnik PPK może zdecydować się na finansowanie zarówno wpłat podstawowych, jak i wpłat dodatkowych. W związku z powyższym dodaliśmy  nowy wzorzec “PPK przestój  ekonomiczny”

 • Wynagrodzenie za przestój przy wynagrodzeniu zasadniczym i godzinowym:

Dodaliśmy możliwość rozliczenia wynagrodzenia za przestój przy wynagrodzeniu zasadniczym i godzinowym. Podstawą do rozliczenia przestoju jest wprowadzenie w kalendarzu zdarzenia „Przestój w pracy”. Zdarzenie przyporządkowuje Pracownika do wzorca: „Przestój w pracy”.

 • Wynagrodzenie za przestój przy wynagrodzeniu akordowym i prowizyjnym:

Za rozliczenie tego przestoju odpowiada zdarzenie „Przestój w pracy dla wynagrodzeń akordowych i prowizyjnych”.

 • Opieka nad dzieckiem COVID-19: Dodano obsługę nieobecności związanej z opieką nad dzieckiem w trakcie trwającej epidemii koronawirusa wraz z bilansem wykorzystania tej opieki.
 • Praca zdalna: Zdarzenie nie wpływa na wyliczenia wynagrodzeń. Służy do zarejestrowania informacji kiedy pracownik pracował zdalnie. Po wprowadzeniu zdarzenia „Praca zdalna” informacja o czasie pracy zdalnej wyświetli się w raportach Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze oraz Karta czasu pracy.
 • Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia:

Dodano zdarzenie “Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia”. Zdarzenie przypisuje pracownikowi wzorzec „Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia” oraz pozwala na wprowadzenie kwoty wyrównania. We wzorcu dodano element „Wyrównanie wynagrodzenia do minimalnego”. Do kompleksowej obsługi tego zagadnienia zmodyfikowano raport: Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne.

 • Dodatkowe zmiany:
 • Zmiany w raportach:
  • Karta czasu pracy
  • Karta ewidencji czasu pracy
  • Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne
  • Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze.

 Zapraszamy do kontaktu.

Wróć