Nowa wersja Sage Symfonia 2.0 - 2020.1 - Biała lista oraz Split Payment

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Nowa wersja Sage Symfonia 2.0 - 2020.1 - Biała lista oraz Split Payment

 

Z przyjemnością informujemy, że została wydana nowa wersja Sage Symfonia 2.0.

Zmiany dotyczą przede wszystkim zmian prawnych w zakresie Split paymentu oraz Białej listy podatników VAT

Aktualizacja wzoru deklaracji CIT-8

 • Dodano obsługę nowego formatu deklaracji CIT-8(27)

Obsługa Białej Listy podatników VAT i Metody Podzielonej Płatności

W związku z wymogiem dochowania należytej staranności przy transakcjach od kwoty 15.000 zł. wprowadzono w programie zmiany wspierające użytkownika w pilnowaniu prawidłowości rozliczeń transakcji i weryfikacji danych rachunków bankowych kontrahentów.

 • Archiwum Sprawdzeń - prezentuje historię wykonywanych weryfikacji danych kontrahentów z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej
  • Zawiera Pole szybkiego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli,
  • Umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.
 • Parametry pracy
  • Dodano parametr: limit dla transakcji gotówkowych (domyślnie 15.000,00 zł.). Parametr wspiera użytkownika w pilnowaniu aby transakcje od tej kwoty realizowane były za pośrednictwem rachunku bankowego
 • Rachunki Bankowe
  • Weryfikacja konta bankowego zapisanego w oknie Kontrahenta
  • Wyniki sprawdzenia zapisuje się Archiwum sprawdzeń
 • Dokumenty - oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników oraz definiowanie płatności metodą podzielonej płatności
  • Dla dokumentów zakupowych tj:
   • Faktura VAT zakup
   • Rachunek uproszczony zakup
   • Faktura korygująca zakup
   • Rachunek korygujący zakup dodano pola wyboru

Dodane zostały również pola wyboru

 • Rejestr podatników – oznacza, że prowadząc rozrachunki dla tego dokumentu oczekiwany jest rachunek bankowy kontrahenta zweryfikowany z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej. Pole jest automatycznie zaznaczone dla dokumentów przekraczających lub równych kwocie (domyślnie 15.000,00 zł) określonej w parametrze Limit gotówkowy. Informacja o oznaczeniu dokumentu tym parametrem prezentowana będzie w kolumnie w oknie listy dokumentów oraz listy rozrachunków.
 • MPP – oznacza, że płatności dokumentu należy wykonać z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie stosowane jest dla dokumentów, których obsługa w ten sposób wynika z obowiązujących przepisów.
 • MPP dobrowolny – pozwala dodatkowo oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika. Pole jest aktywne po zaznaczeniu pola MPP.
 • Dla dokumentów sprzedażowych tj:
  • Faktura VAT sprzedaż,
  • Rachunek uproszczony sprzedaż,
  • Faktura korygująca sprzedaż,
  • Rachunek korygujący sprzedaż

dodano pole wyboru MPP oznaczające dokument do obsługi mechanizmem podzielonej płatności.

 • Lista rozrachunków
  • Umożliwia grupowe zweryfikowanie poprawności rachunków bankowych dla wybranych rozrachunków z białą listą podatników VAT
  • Dodana została kolumna prezentującą – czy rachunek bankowy należy zweryfikować w rejestrze podatników VAT
 • Przelewy
  • Przy zlecaniu zbiorczo przelewów elektronicznych zostało podzielone na dwa etapy:
   • Pierwszy – sprawdzenie poprawność rachunków bankowych dla rozrachunków z białą listą podatników VAT
   • przygotowanie przelewów elektronicznych dla wybranych na liście rozrachunków. Z możliwością wykluczenie rozrachunek z przygotowywanych przelewów np. z powodu negatywnej weryfikacji
  • Zlecanie przelewów - Dodano parametr: data zlecanego przelewu pojedynczego

Pozwala przy zlecaniu przelewu na wybór daty realizacji przelewu tj. data dla programu lub termin płatności wskazany na fakturze

 • Dodano możliwość wskazania rachunku bankowego dla zobowiązań z kontrahentem

Wróć