Nowa wersja - Sage 2020.2

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Nowa wersja - Sage 2020.2

W dniu 20.12.2019 zostały wydane nowe wersję systemów Sage Symfonia ERP 2020.2 oraz Sage 50 Cloud 2020.2

Główne zmiany w obszarze finansowo - księgowym

Miło nam poinformować, że do linia Sage Symfonia 50cloud powiększyła się o obszar Środków Trwałych. Od wersji 2020.2. Sage Symfonia 50cloud  zawiera nie tylko Finanse i Księgowość  ale także Środki Trwałe.

Sage Symfonia 50cloud Środki Trwałe – ważne informacje

Moduł Środki Trwałe wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych w związku z posiadanym przez firmę majątkiem trwałym. Wszystkie dane niezbędne do amortyzacji podatkowej czy księgowej (bilansowej) wprowadzone w module Środki Trwałe i można przesyłać bezpośrednio do modułu Finanse i Księgowość.

 Podstawowe funkcjonalności

  • Ewidencja i amortyzacja majątku firmy tj.:
   • Środki trwałe
   • Wartości niematerialne i prawne
   • Wyposażenie (nisko cenowe)
  • Centra Kosztów
  • Miejsca użytkowania
  • Wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych
  • Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych – Zmniejszę lub Zwiększenie wartości, Umorzenia i Korekty, Sprzedaż, Likwidacja
  • Rejestr zdarzeń - zarządzanie czasem i działaniami dotyczącymi środków trwałych, spełnia funkcję kalendarza i harmonogramu (np. Naprawa, Przegląd, Szkoda, Ubezpieczenie) - Umożliwia wymianę informacji z programem Microsoft Outlook
  • Funkcje dodatkowo płatne: Leasing, Wynajem, Dzierżawa
   • Leasing: Kapitałowy, Operacyjny, Operacyjny dla samochodu z użytkiem prywatnym, Operacyjny dla samochodu elektrycznego z użytkiem prywatnym
   • Plan Spłat Rat:  MD (metoda degresywna) i MU (metoda uproszczona)

 Ważne zmiany:

 • Tryb pracy: Wspólna baza
  • Dane podstawowe, adresowe i kontaktowe firmy mogą być wprowadzane z poziomu dowolnego modułu przez użytkowników posiadających odpowiednie do tego uprawnienia
  • Kartoteka kontrahentów i pracowników jest wspólna dla całego Sage Symfonia 50cloud, a pracownicy korzystający z poszczególnych modułów posiadają do nich dostęp w takim zakresie, na jaki pozwalają im uprawnienia nadane zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy
   • Oznacza to że środek trwały można przypisać do pracownika znajdującego się w kartotece kontrahentów lub pracowników
  • Współpraca pomiędzy modułem Finanse i Księgowość, a Środkami Trwałymi może odbywać się również w modelu uproszonym poprzez wymianę plików tekstowych zawierających dane księgowe (jako miało miejsce w linii Sage Symfonia 2.0), jednak w tym przypadku użytkownik sam musi zadecydować jakie dane i w jakim formacie chce wymienić.
 • Dopuszczalna jest praca w samym module Środki Trwałe, w przypadku gdy Klient nie posiada programu Finanse i Księgowość
 • Uwaga:
  • Środki Trwałe zostaną w linii Sage Symfonia 50cloud zostaną wprowadzone do sprzedaży do końca stycznia 2020 zarówno jako pojedyncze licencji oraz w Pakietach dla Biur Rachunkowych
  • Po wprowadzeniu do sprzedaży zastąpią całkowicie Środki Trwałe z linii Symfonia 2.0 co oznacza
   • Wycofanie ze sprzedaży Środków Trwałych z linii Symfonia 2.0
   • Produkt będzie dostępny tylko w subskrypcji
   • Zakres cen nie ulega zmianie
   • Data zamknięcia Środków Trwałych z linii Symfonia 2.0 – zostanie wysłana osobnym komunikatem
   • Do Klientów posiadających Środków Trwałych z linii Symfonia 2.0 w modelu subskrypcyjnym zostanie przeprowadzona akcja komunikacyjna, której celem będzie wymiana licencji STP (Środków Trwałych z linii Symfonia 2.0) na S50 (Środków Trwałych z linii Symfonia 50cloud) w ramach posiadanej subskrypcji
   • Okresie przejściowym (w styczniu 2020) dla Klientów będziemy generować na żądanie licencje Środków Trwałych z linii Symfonia 50cloud.

  Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

 • Listy dokumentów i rozrachunków
 • możliwość wyszukiwania dokumentów MPP i podlegających „white liście”
 • oznaczenie na listach dokumentów MPP i „white i lista”
 • Kontrahent
  • możliwość oznaczania kontrahentów, dla których zawsze powinien być stosowane MPP 

 

 • Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów
  • możliwość weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z plikiem płaskim wydawanym przez Krajową Administrację Skarbową
 • Rozrachunki
  • nowy parametr konfiguracji rozrachunków - Użyj domyślnego rachunku bankowego dla nowej transakcji.
  • w oknie edycji rozrachunkówdodano możliwość prezentacji kolumny z numerem rachunku bankowego kontrahenta.
 • Przelew zbiorczy MPP
  • do Operacji na oknie rozrachunków dodano raport e-przelew zbiorczy > Zleć e-Przelew MPP przygotowujący zbiorczy przelew z mechanizmem podzielonej płatności, za okres. 
  • składniki transakcji
  • na oknie Składniki transakcji dodano kolumnę Rachunek bankowy.

 Wyciąg bankowy

 • Do listy pozycji dokumentu typu wyciąg bankowydodano kolumny:
  • data – data operacji bankowej.
  • dokumentu – numer dokumentu, którego dotyczy operacja bankowa.

 Historia zmian

 • Zmiany wyszczególniane w raporcie Historia zmian rozszerzono o dodawanie/usuwanie/edytowanie rachunku bankowego w rozrachunku.

 Pobierane danych kontrahenta GUS

 • Umożliwienie pobierania danych i weryfikacji statusu kontrahenta z rejestru Krajowej Administracji Skarbowej
 • Historia weryfikacji statusu podatnika VAT z KAS

 Wykaz towarów i usług

 • Do menu Pomoc dodano polecenie Załącznik Nr 15 do VAT otwierające temat pomocy z wykazem towarów i usług , o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy.

 Lista firm - wydajność

 • Poprawiona została wydajność aplikacji w obszarze uruchamiania oraz logowania się użytkownika.
 • Zoptymalizowane zostały obszary związane z listą podłączonych firm w tym m.in. odczytywanie listy firm oraz weryfikacja listy firm.
 • Na ekranie powitalnym widocznym przy uruchamianiu programu wyświetlany będzie pasek postępu.

 Inne zmiany

 • Usunięto problem niepoprawnych kwot obrotów kont występujący, gdy początek roku fiskalnego nie jest pierwszym dniem miesiąca.
 • Naprawiono podpowiadanie daty początku naliczania odsetek, gdy nota odsetkowa wystawiona została na ostatni dzień roku.
 • Usunięto problem zamykania programu przy próbie rozliczenia kolejnej faktury, gdy rozliczanych jest kilka dokumentów walutowych z podzieloną płatnością.
 • Usunięto problem blokujący import dokumentu specjalnego z programu Sage Kadry i Płace.
 • Usunięto problem z zatrzymaniem pracy programu przy zapisie kontrahenta.
 • Usunięto problem braku możliwości nadpisania istniejących danych rachunków bankowych podczas importu danych kontrahentów.
 • Usunięto błąd blokujący wystawienie e-przelewu z MPP na kwotę większą lub równą 32768 zł.
 • Usunięto błąd blokujący otworzenie okna pracownika z datą urodzenia wcześniejszą lub równą 1970-01-01.

 

Główne zmiany w obszarze handlowym

 Pobierane danych kontrahenta KAS

 • Umożliwienie pobierania/weryfikacji danych i statusu kontrahenta z rejestrem Krajowej Administracji Skarbowej
 • Historia pobierania i weryfikacji danych kontrahentów z KAS

 Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów

 • Możliwość weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z plikiem płaskim wydawanym przez Krajową Administrację Skarbową

 Wymiana danych z modułem Finanse i Księgowość

 • Wymiana danych za pomocą integracji i plików tekstowych z modułem Finanse i Księgowość została uzupełniona o przekazywanie informacji o:
  • rachunkach bankowych z wyciągu bankowego,
  • daty wpłaty/wypłaty na podstawie wyciągu bankowego.

 Rejestr podatników i podzielona płatność

 • Umożliwiono jednoczesne oznaczenie dokumentu do sprawdzenia w rejestrze podatników VAT (pole Rejestr podatników) oraz do obsługi mechanizmem podzielonej płatności (pole MPP, MPP dobrowolny).

 Zbiorczy przelew MPP

 • W kartotece płatności dodano operację Przelew zbiorczy MPPumożliwiającą utworzenie przelewów z mechanizmem podzielonej płatności dla wybranych rozrachunków.

 Ikona Rejestr podatników na listach

 • Zmieniono ikonę oznaczającą na listach dokumenty i płatności wymagające weryfikacji rachunku bankowego podatnika z białą listą podatników VAT na .

 Ikona MPP

 • Płatności oznaczone do obsługi mechanizmem podzielonej płatności będą oznaczone ikoną  w kolumnie MPP.
 • Dodano możliwość filtrowania kartoteki Płatności według ustawienia tego parametru (zakładka Inne na oknie definicji parametrów Wyboru dokumentów płatności).

 Kontrahent - wymaganie MPP

 • Na oknie kontrahenta (zakładka Inne) do ustawień zlecania przelewów MPP dodano możliwość ustawienia wymogu stosowania przy przelewach dla wybranego kontrahenta mechanizmu podzielonej płatności.

 JPK_FA

 • Dostosowano obsługę raportów JPK_FA do formatu w wersji 3.
 • Domyślny adres dostawy
 • Dla okien dokumentów w nowym widoku dodano egzekwowanie ustawienia parametru pracy Ostrzeganie o adresie dostawy.
 • Korekty
 • Na nowych oknach dokumentów sprzedaży (FVSRUS) oraz magazynowych (PZWZ) dodano przycisk otwierający okno wystawiania dokumentu korekty. Okno wystawiania korekty wyświetlane jest w widoku klasycznym.

 Wykaz towarów i usług

 • Do menu Pomoc dodano polecenie Załącznik Nr 15 do VAT otwierające temat pomocy z wykazem towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy.

 Lista firm - wydajność

 • Poprawiona została wydajność aplikacji w obszarze uruchamiania oraz logowania się użytkownika.
 • Zoptymalizowane zostały obszary związane z listą podłączonych firm w tym m.in. odczytywanie listy firm oraz weryfikacja listy firm.
 • Na ekranie powitalnym widocznym przy uruchamianiu programu wyświetlany będzie pasek postępu.

 Oferty - pola własne

 • Dane wprowadzone na ofertach do pól własnych pozycji będą przenoszone do tworzonych do nich zamówień.

 Parametry pracy – Widoczność kartotek i formatek

 • Usunięto ustawienie pracy z kartoteką Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Zamówienia obce, Zamówienia własne, Kontrahenci, Towary (Widoczność kartotek i formatek) w widoku klasycznym. Dostępne ustawienia to praca w widoku Nowym lub Nowym i klasycznym.

 

Główne zmiany w Zarządzaniu Produkcją Sage Symfonia ERP

 Zarządzanie Produkcją – główne zmiany techniczne i funkcjonalne

 • Dodano raport (raporty\Analizy) Identyfikacja przyjęć materiałów dla numeru seryjnego WG.
 • Dodano raport (raporty\Analizy) Identyfikacja wydań według nr seryjnego.
 • Dodano raport (raporty\Analizy) Szczegółowa kontrola dostaw.
 • Dodano nowe opcje dla szablonów numerów seryjnych
 • Rozbudowano źródła danych dla etykiet o wymiary do towarów oraz pola dodatkowe do zleceń produkcyjnych.
 • Dodano przypisywanie operacji z planu produkcyjnego do BOM'u zlecenia.
 • Dodano drukowanie kodów QR & BarCode z listy zlecenia i technologii.

 Panele Meldunkowe – główne zmiany techniczne i funkcjonalne

 • Dodano obsługę kompletów w dostawach.
 • Dodano wystawianie dokumentów z kontekstu dostaw.
 • Przyśpieszono wczytywanie załączników PDF.
 • Dodano możliwość obracania załączników PDF.
 • Dodano możliwość wyboru drukarki przy wydrukach – domyślnie wyłączone.
 • Zabezpieczenie przed współbieżnym dostępem do tych samych danych.
 • Dodano prezentację numeru wersji.

 Inne zmiany w systemie - ogólne

 • Naprawiono prezentację ustawień integracji.
 • Naprawiono możliwość edycji wartości zapisów w oknie księgowań wysyłanych do FK.
 • Naprawiono wykazywanie osoby odpowiedzialnej zgodnie ze stanem na dzień inwentaryzacji.

 

Główne zmiany w WebAPI

 • WebAPI rozbudowano o możliwość współpracy za pomocą Obiektu Integracji z Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość.

Możliwość współpracy obejmuje:

 • Moduł Common umożliwiający pobieranie m.in. list walut, rejestrów VAT, znaczników rejestrów VAT, stawek VAT, etc.
 • Moduły: kontrahentów, pracowników, dokumentów, rozrachunków, planów kont, słowników i wymiarowania umożliwiające pobieranie, dodawanie i edycję tych elementów
 • W obszarze WebAPI do Sage Symfonia ERP Handel poprawiono błędy zgłoszone przez użytkowników.

Wróć