Sage Kadry i Płace One Payroll 2020.1

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Sage Kadry i Płace One Payroll 2020.1

 

Nowa wersja 2020.1 już dostępna - zmiany przedewszystkim dotyczą PPK:

Główne zmiany w wersji 2020.1:

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe – etap II:
  1. Funkcjonalność zarządzania pracownikami w kontekście PPK:
   • Nowa kartoteka prezentująca listę pracowników wraz z ich statusem uczestnictwa w PPK oraz możliwość wstawiania zdarzeń: przystąpienia, rezygnacji, wznowienia, zmiany procentów wpłat
   • Wbudowane filtry wyszukujące pracowników, którzy:
    • zgodnie z Ustawą „automatycznie” przystępują do PPK (są w określonym przedziale wiekowym i nie złożyli rezygnacji),
    • wymagają aktualizacji danych w instytucji finansowej,
    • są nowo zatrudnieni - osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub UCP zatrudnione nie dłużej niż 3 miesiące
    • złożyli rezygnację
  2. Eksport danych do Instytucji Finansowych. Wymiana plikowa została zweryfikowana z trzema spośród czterech agentów transferowych obsługujących instytucje finansowe (Moventum, PKO Finat oraz PEKAO Financials). 
   • Dane osobowe uczestników PPK i zmiany tych danych
   • Deklaracje rezygnacji, wznowienia, zmiany procentu wpłat, zakończenia umowy
   • Deklaracja naliczonych wpłat
   • Import z instytucji finansowej ID PPK uczestników
  3. Wzór deklaracji rezygnacji z uczestnictwa
  4. Pierwsza część integracji z Aviva Investor TFI poprzez API:
   • Rejestracja umowy o zarządzanie
   • Status umowy o zarządzanie
   • Rejestracja uczestnika PPK
   • Wpłaty PPK
   • Deklaracje uczestnika PPK (rezygnacja z dokonywania wpłat PPK, wznowienie odprowadzania wpłat do PPK, wysokość wpłaty dodatkowej PPK)
   • Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK
  5. Implementacja stanowiska Ministerstwa Finansów wskazującego, że wpłata PPK pracodawcy stanowi przychód pracownika w miesiącu, w którym został wykonany przelew do Instytucji Finansowej.

UWAGI:

 • Integrację poprzez API na tą chwilę jest realizowana jedynie we współpracy z trzema instytucjami finansowymi: Aviva Investors TFI, AXA TFI oraz Allianz TFI. Integracja z AXA TFI oraz Allianz TFI ukaże się w kolejnych wydaniach.
 • Funkcjonalność PPK będzie rozwijana w kolejnych wydaniach

 

Wróć