Sage Symfonia 2020.5

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Sage Symfonia 2020.5

Sage Symfonia wydanie wersji 2020.5

 

Obszar Finanse i Księgowość (w tym Środki Trwałe):

 

Zmiany dla JPK_V7 – dla każdego pakietu i linii produktowej:

 • Obsługa nowych schem w wersji z 8 maja
 • Umożliwiono edycję danych kontrahenta w zaksięgowanym dokumencie
 • Umożliwiono zmianę statusu UE\U w zaksięgowanym dokumencie
 • Dodanie oznaczenia „Jednostka powiązana” dla kontrahenta w kartotece i jej użycie w dokumencie dla potrzeb JPK_V7
 • Dodano obsługę pól JPK_V7 w imporcie danych z plików csv
 • Rejestrowanie dodatkowych szczegółowych informacji o pracy z dokumentami w „Historii zmian”
 • W funkcjonalności „Historia zmian” – dodano możliwość wyfiltrowania zmian na dokumentach zaksięgowanych

 

Obszar Handel

 

 Sage Symfonia ERP

 

 • Jednostka powiązana  - oznaczenie w danych kontrahenta
 • Automatyczne nadawanie atrybutu TP na potrzeby JPK_V7
 • Zbiorcze nadawanie kodów CN
 • Wydruk kodów CN na dokumentach handlowych
 • Zestawienie pomocnicze do tarczy antykryzysowej

Dodatki: Mobilny Handel 2020.4f:

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej akcji marketingowej
 • Dodano możliwość dodawania gratisów do zamówienia
 • Dodano możliwość ustawienia hierarchii magazynów
 • Dodano możliwość kopiowania hierarchii magazynowej
 • Dodano uprawnienie do podglądu i edycji grafik towarów
 • Wprowadzono ustawienia dotyczące typu i serii zamówienia FVS, Paragon, Gratis oraz dokumentu KP
 • Wprowadzono możliwość pobrania do aplikacji mobilnej szczegółów kartoteki klienta z Symfonia Handel profesjonalny
 • Wprowadzono prezentowanie w aplikacji mobilnej numeru przesłanego zamówienia
 • Wprowadzono obsługę limitów kupieckich
 • Wprowadzono limity kupieckie podzielone na strukturą wiekową
 • Dodano opcję doliczenia zamówień od klienta do limitu kupieckiego
 • Dodano prezentowanie ostatniej ceny sprzedaży
 • Dodano przeliczniki opakowań zbiorczych
 • Dodano możliwość rezerwacji towaru ze wskazaniem dostawy z dokładnością do serii, szarży lub numeru seryjnego
 • Dodano możliwość wyboru sposobu rezerwacji wskazanej dostawy
 • Wprowadzono możliwość podziału zamówienia na grupy asortymentowe

Usunięte błędy

 • Poprawa aktualizowania ilości handlowych po wysłaniu zamówienia
 • Poprawa blokowania wysyłania towaru w większej ilości niż stan handlowy
 • Poprawa synchronizacji cenników gdy wybrany jest nieaktywny cennik jest jako aktualny

 

Dodatki: Mobilny Magazyn 2020.4c:

 • Dodano moduł przyjęć na kodach obcych
 • Dodano możliwość przyjęcia towaru do magazynu bez awizacji dostawy
 • Dodano statusy przyjęcia towaru w dostawie
 • Dodano możliwość ręcznej lub automatycznej synchronizacji wystawionych w aplikacji mobilnej dokumentów magazynowych
 • Dodano możliwość automatycznego otwarcia najstarszego dokumentu zamówienia zawierającego zeskanowany towar
 • Dodano możliwość wyświetlenia listy wszystkich parametrów etykiet
 • Dodano pole do ustawienia opisu dla parametry etykiety
 • Dodano pole ‘Maksymalna ilość znaków w wyniku’ ograniczające ilość drukowanych na etykiecie znaków
 • Dodano parametry etykiety

o   @WarehouseName – nazwa magazynu przypisanego do lokalizacji, zastępuje parametr @Code w przypadku wydruków lokalizacji

o   @WarehouseCode – kod magazynu przypisanego do lokalizacji,

o   @LocationCode – kod lokalizacji.

 • Dodano możliwość sprawdzenia stanu magazynowego i handlowego w pracy na kodach obcych
 • Wprowadzono możliwość dodawania towarów poprzez skanowanie alternatywnych etykiet półzbiorczych (PP)
 • Wprowadzono możliwość prezentacji numerów seryjnych podczas przesunięć towarów

  

Administracja

 • Dodano możliwość reindeksacji bazy danych

 

Repozytorium Dokumentów:

 • Umożliwiono popisywanie plików JPK_V7 danymi autoryzacyjnymi

 

 

Obszar Zarządzanie Produkcją:

 

 • Raport zużycie materiałów wg ilości wyprodukowanej
 • Możliwość usunięcia zapisanego a niezatwierdzonego planu
 • Poprawa jakości
  • Poprawa skalowania okna parametrów na zleceniu produkcyjnym – przy długich nazwach w polach dodatkowych
  • Poprawa prezentacji Lp. na planie produkcyjnym
  • Poprawa widoku pozornie błędnego przypięcia technologii przy usuwaniu pozycji w niezapisanym planie
  • Poprawa przeliczania czasu operacji do zakładki marszruta oraz przy zamykaniu zlecenia
  • Poprawa błędu wyświetlania czasu trwania operacji na wykresach w zleceniu - zakładka statystyka
  • Usunięcie błędu wystawianych korekt dokumentów magazynowych  podczas zamknięcia zlecenia -  dotyczy integracji ONTIMER

 

Dodatki: Panele Meldunkowe:

 • Możliwość dodania notatki karty pracy w języku ukraińskim
 • Poprawa jakości

Uwaga:

  • Wersje 2020.5 nie wspierają pracy na: Win 7, 8.0, 8.1 oraz SQL 2012/2014. Od 1.07.2020 Sage  wycofuje wsparcie dla swoich produktów pracujących na tych środowiskach.

Wróć