Sage Symfonia ERP 2016.1

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Sage Symfonia ERP 2016.1

Z przyjemnością informujemy, że od dzisiaj (3 czerwca 2016 roku) dostępna jest najnowsza wersja programu Sage Symfonia ERP 2016.1, która pozwala wygenerować pliki JPK.

 Poniżej zmiany jakie wprowadziliśmy do poszczególnych modułów:

 

 • Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość dostosowano do przedstawienia w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego:

 •  ksiąg rachunkowych,
 •  rejestrów VAT
 •  wyciągów bankowych

 

Raport przygotowujący pliki JPK dostępny jest w kartotece Urzędy w menu zakładkowym Raporty, polecenie Jednolity plik kontrolny.

 

 • Zaktualizowano schemę deklaracji CIT-8 (23).

 

 

 1. Sage Symfonia ERP Handel

Moduł handlowy dostosowano do przedstawienia danych w postaci Jednolitego Pliki Kontrolnego:

 • Faktur sprzedaży
 • Faktur zakupu
 • Dokumentów magazynowych

Raporty przygotowujące plik JPK dodano do wydruków (przycisk Wydruki) kartotek Sprzedaż, Zakup, Magazyn

 • Kolejną nowością jest dodanie funkcjonalności rejestracji wymiarów dokumentów. grupie ustawień Wymiary analityczne dodano grupę ustawień wymiarów Dokumenty. W grupie tej znajdują się definicje wymiarów dla poszczególnych grup dokumentów: magazynowych, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych

 

 1. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
 • Dnia 10.03.2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe stanowisko dotyczące za-sad rozliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego i wykazywania go w deklaracjach rozliczeniowych. Kwotę zasiłku macierzyńskiego wykazywaną w deklaracji ZUS RCA należy zwiększyć o kwotę podwyższenia. Łączna kwota stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa.
 • Kalendarz firmy na rok 2017
 • Ustawiono święta na rok 2017
 • Wartości danych kadrowych na rok 2016
 • Roczna stopa odsetek od 2016-01-01 -7%

Wróć