Split Payment

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Split Payment

Co to jest split payment

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności polega na rozdzieleniu płatności za fakturę na kwotę netto i naliczony VAT, a następnie przekazaniu kwoty netto na tradycyjny rachunek bankowy przedsiębiorcy, a kwoty podatku VAT na subkonto VAT utworzone do firmowego rachunku bankowego.

Każdy przedsiębiorca powinien już posiadać dodatkowy rachunek przeznaczony do rozliczeń VAT z innymi podatnikami lub urzędem skarbowym.

Split payment ma zastosowanie wyłącznie w transakcjach B2B.

Split payment dotyczy wszystkich podatników realizujących transakcje B2B. Przepisy przewidują, że obecnie będzie to metoda dobrowolna. Nawet jeżeli nie zamierzasz regulować płatności tą metodą, dotknie Cię ona w chwili, gdy Twój kontrahent zechce zapłacić za Twoją fakturę za pośrednictwem podzielonej płatności.

Aby wykorzystać zgromadzone na koncie VAT pieniądze, zostaniesz zmuszony (ekonomicznie, a nie prawnie) do realizacji płatności split payment.

Przedsiębiorca, regulując zobowiązanie przelewem bankowym wynikające ze standardowej faktury, będzie mógł zdecydować o zastosowaniu metody podzielonej płatności. W takim wypadku, poza wskazaniem łącznej kwoty płatności, poda również zawartą w niej kwotę VAT. Bank obsługujący odbiorcę płatności kwotę VAT podaną na przelewie przesunie niezwłocznie na rachunek bankowy zwany rachunkiem VAT.Kwota VAT z danej faktury zasili dedykowany rachunek VAT dostawcy towarów lub usług.

Na rachunku rozliczeniowym (głównym) pozostanie do dyspozycji właściciela kwota netto z transakcji.

 

Wróć