Sprawdzanie statusu czynnego podatnika VAT

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Sprawdzanie statusu czynnego podatnika VAT

Rejestr będzie umożliwiał weryfikację statusów kontrahentów – czy dany podmiot jest, czy też nie, czynnym podatnikiem VAT. Wykaz będzie obejmować:

  • numer NIP,
  • imiona i nazwiska (w przypadku osób fizycznych) lub pełną nazwę (w przypadku podatników nie będących osobami fizycznymi),
  • adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub główne miejsce jej wykonywania,
  • adres siedziby, • numer rachunku rozliczeniowego podatnika,
  • daty: rejestracji, wykreślenia lub przywrócenia w rejestrze czynnych podatników VAT.

Z początkiem 2017 roku weszły w życie przepisy, które skłaniają przedsiębiorców do sprawdzania swoich kontrahentów pod kątem obecności w rejestrze czynnych podatników VAT. Obecnie status polskich kontrahentów można weryfikować każdorazowo ręcznie w bazie NIP, natomiast kontrahentów zagranicznych w bazie VIES. Taka weryfikacja jest jednak czasochłonna.

Weryfikacja statusu VAT kontrahenta jest niezwykle istotna, ponieważ może mieć bezpośredni wpływ na prawidłowość rozliczeń podatnika. Jeżeli kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT lub VAT-UE, organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia podatku z faktury zakupowej, a nawet powziąć podejrzenie, że podatnik uczestniczy w mechanizmie wyłudzenia VAT.

Nowy rejestr będzie bardzo przydatnym narzędziem, ponieważ obok samej informacji o statusie będzie zawierał dodatkowe informacje o kontrahencie. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko dopuszczenia do transakcji z podejrzanym podmiotem. Weryfikacja podatników pozwala uniknąć niepotrzebnego sporu z fiskusem i ewentualnych kar za nieprawidłowe rozliczanie VAT, ponieważ faktury wystawione przez podmiot nieistniejący (czyli niezarejestrowany), nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego.

Wróć