Status podatnika VAT - wykreślenie z rejestru VAT

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Status podatnika VAT - wykreślenie z rejestru VAT

Status podatnika VAT czynnego wiąże się jednocześnie z obowiązkami (prowadzenie ewidencji VAT, rozliczanie tego podatku), jak i przywilejami, bowiem pozwala odliczać od podatku należnego VAT naliczony, jak również uzyskać zwrot nadpłaty podatku naliczonego nad należnym. Po wprowadzeniu znowelizowanych przepisów można łatwo stracić ten przywilej, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku urzędnicy wykreślili z rejestru ponad 39 tys. podmiotów.

Przesłanki do wykreślenia z rejestru VAT

Lista przesłanek do wykreślenia z rejestru VAT została ujęta w art. 9 i 9a ustawy o VAT i jest dosyć obszerna. Podatnik czynny VAT może zostać wykreślony, jeśli:

  • nie istnieje lub podane przez niego dane w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawidłowe;
  • przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały nie złożył deklaracji VAT pomimo takiego obowiązku;
  • wystawił fakturę lub fakturę korygującą, która dokumentowała czynności fikcyjne, chyba, że nastąpiło to w wyniku pomyłki;
  • przez okres 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartałów złożył tzw. deklaracje zerowe, czyli nie wykazał obrotu;
  • urząd nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem;
  • podatnik zawiesił działalność na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Przyczyną wykreślenia może być zatem m.in. wynikający ze specyfiki działalności przestój skutkujący brakiem obrotów. Ale także niedopatrzenie podatnika polegające na niezgłoszeniu w urzędzie zmiany danych kontaktowych (wtedy urząd nie może się z takim podatnikiem skutecznie skontaktować). W pierwszym przypadku nie jest jednak pewne, czy to podatnik ma sam złożyć wyjaśnienie, dlaczego nie wykazuje obrotów, czy to urząd powinien się o nie upomnieć. W przypadku niemożności kontaktu wystarczy, że urzędnik trzykrotnie bezskutecznie zadzwoni pod podany przy rejestracji numer telefonu, by firma straciła status podatnika VAT czynnego.

Jak weryfikować status podatnika VAT?

Idealnym rozwiązaniem jest sprawdzanie statusu podatnika VAT kontrahentów przed dokonaniem transakcji w bazach NIP lub VIES. Baza NIP to oczywiście zbiór podatników polskich, VIES – to baza udostępniona przez Komisję Europejską, w której można sprawdzić podmioty z krajów członkowskich UE. Jeśli jednak przedsiębiorca nie dokona takiej weryfikacji wcześniej, warto przynajmniej sprawdzić statusy kontrahentów przed złożeniem JPK_VAT oraz deklaracji VAT. W ten sposób można uniknąć problemów wynikających z rozliczenia faktur od podmiotów pozbawionych uprawnień do ich wystawiania, w tym tych, którzy właśnie niedawno zostali wykreśleni z rejestru.

Weryfikacji można dokonać ręcznie, sprawdzając każdy NIP po kolei w odpowiedniej bazie. Można też skorzystać z rozwiązania Sage e-Audytor, który po załadowaniu JPK_VAT pobierze z niego bazę kontrahentów i sprawdzi ich statusy jednocześnie w bazie NIP i VIES wyświetlając aktualne dane. Jeśli okaże się, że część podmiotów, od których pochodzą dokumenty sprzedaży, nie jest już podatnikami VAT czynnymi, przedsiębiorca może dokonać korekty ewidencji oraz deklaracji VAT, zanim rozbieżnościami zainteresuje się urząd skarbowy i posądzi firmę o chęć wyłudzenia podatku.

Wróć