Zmiany w sposobie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Zmiany w sposobie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych

Przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów fiskalnych wchodzą w życie od 1 września 2019 roku. Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, zgodnie z którymi nowe zasady regulujące wystawianie faktur nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży zafiskalizowanej przed 31 grudnia 2019. Oznacza to, że stosunku do paragonów wystawionych pomiędzy 1 września do 31 grudnia 2019 r. na których nie widnieje numer NIP, podatnicy mają prawo żądać wystawienia faktury tak jak dotychczas, o ile zachowany zostanie ustawowy termin. Czas ten jest niezbędny podatnikom do przystosowania się do zmian, w tym wdrożenia rozwiązań zapewniających przestrzeganie nowych regulacji.

 Dlaczego ta zmiana?

Zainicjowane zmiany mają w dużej mierze wyeliminować sytuację, w której faktura wystawiona jest na rzecz podatnika, który de facto nie nabył towaru, ani nie był beneficjentem usługi. Proceder ten w efekcie prowadził do generowania przez nieuczciwych przedsiębiorców sztucznych kosztów, a tym samym, do zaniżania podstawy opodatkowania.

 Co to oznacza?

Podatnik dokonujący zakupu już na etapie wystawiania paragonu zobowiązany będzie podać swój numer NIP. Nabywca faktury, którą wystawiono do paragonu bez numeru NIP, nie ma możliwości ujęcia faktury w rejstrze VAT. Chcąc rozliczyć wydatek w kosztach uzyskania przychodu również warunek NIP na paragonie musi być spełniony.

 Ponieważ nie wszystkie kasy fiskalne posiadają możliwość wpisania numeru NIP klienta, w takiej sytuacji sprzedawca od razu powinien wystawić fakturę. W przeciwnym razie pozbawia się nabywcy prawa do otrzymania faktury, a tym samym odliczenia VAT-u i ujęcia w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej. Problemetyczna może być sytuacja, gdy przedsiębiorca dokonuje bieżącej sprzedaży na kasie, natomiast faktury wystwiane są przez wyodrębnione komórki organizacyjne. W tym przypadku jedynym rozwiązaniem wydaje się być zakup kasy umożliwiającej zamieszczenie numeru NIP lub drukarki fiskalnej sprzężonej z programami handlowymi, z poziomu którego możemy wystawiać faktury.

 Jakie są konsekwencje?

Na mocy nowych przepisów wchodzą również sankcje za wystawianie faktury do paragonu bez numeru NIP nabywcy. Organ skarbowy ma możliwość naliczenia dodatkowego zobowiązania podatnikowi w wysokości 100% kwoty podatku wynikającego z faktury. De facto podatnik zmuszony będzie dwukrotnie odprowadzić należny podatek VAT. Przepis w swoim brzmieniu wręcz zobowiązuje organ do wymierzenia sakcji, bez możliwości jej odstąpienia. Tożsame  restrykcje dotyczą nabywców. Z kolei osoby fizyczne za ten sam czyn poniosą odpowiedzialność jak za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

 O czym warto pamiętać?

Nowe przepisy będą bezwzględnie obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku, a niezastosownie się do nich będzie skutkowało sankcjami zarówno dla sprzedającego jak i dla nabywcy. Należy upewnić się, że sprzedawca wystawił fakturę do paragonu, który wcześniej został opatrzony numerem NIP. W przeciwnym wypadku podatnicy muszą liczyć się na konsekwencje wynikające z nowego

Wróć