Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych – zniesienie limitu składek na ZUS uderzy
w innowacyjne branże i wysoko wykwalifikowanych specjalistów

W rządowej propozycji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na okres 2019 – 2022 powrócił temat zniesienia limitu składek dla osób, których zarobki przekraczają 30-krotność średniej pensji. Dotychczas osoby takie są zwolnione z obowiązku płacenia składek emerytalnych. Od stycznia składka na ubezpieczenie emerytalne, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, odprowadzana będzie od całości dochodu i w całości przerzucona na pracodawcę.

Planowane zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku i zdaniem ekonomistów Ministerstwa Finansów mają przynieść wpływ dochodów składkowych rzędu 7,45 mld zł w samym 2020 roku.

Innego zdania są eksperci i przedsiębiorcy, który negują pomysł Ministerstwa. Padają głosy, że takie działanie "jest szkodliwe z punktu widzenia długofalowej stabilizacji wydatków z FUS". W długoletniej perspektywie pojawi się problem związany z rozwarstwieniem emerytur, co w konsekwencji:

  • zmniejszy atrakcyjność tworzenia miejsc pracy w oparciu o umowę o pracę, w szczególności kadry zarządzającej, osób wysoko wykwalifikowanych czy też środowisku High – Tech;
  • zagraniczni inwestorzy zrewidują dotychczas stosowaną politykę zatrudnienia i inwestycji, co może przyczynić się do odpływu kapitału i technologii na rynek np. indyjski;
  • znaczący wzrost kosztów pracy (wg prognoz 5,2 mld zł), negatywnie wpłynie na przedsiębiorców i prowadzoną przez nich działalność gospodarczą

Należy się spodziewać, że ostateczna wersja ustawy wejdzie w życie po jesiennych wyborach, zatem podatnicy mają niewiele czasu na przygotowanie się do tych niekorzystnych zmian. Zachęcamy do weryfikacji obecnego sposobu naliczeń wynagrodzeń i rozpoczęcia prac nad wrożeniem i implementacją odpowiednich rozwiązań w programach kadrowo – płacowych

Wróć