Zwolnienie z PIT dla młodych

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Zwolnienie z PIT dla młodych

Tzw. zerowy PIT dla młodych lub ulga "Bez PIT dla młodych" ma wejść w życie już 1 sierpnia i obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Nowe zwolnienie z PIT obejmuje osoby zatrudnione na etacie lub umowie zlecenia  – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W 2019 r. limit zwolnienia będzie odpowiednio zmniejszony i wyniesie 35 636,67 zł - będzie obowiązywał przez 5 miesięcy, tj. od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Preferencja dotyczy przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia przez niego 26 roku życia. 

Zgodnie z ustawą, w 2019 r. płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. – od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka, a zatem wynagrodzenie będzie wyższe.

 

Wróć