Nasze produkty

Nasze produkty / ITE workflow

Produkty zaprojektowane przez najlepszych architektów informacji w branży IT. Specjalnie dla Ciebie.

ITE Workflow

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy sprzedaż naszego nowego modułu ITE Workflow, który w znaczący sposób wesprze naszych Klientów w następujących obszarach:

 • obszarze CRM (zarządzanie bazą kontrahentów i kontaktów, procesowanie ofert i szans sprzedaży)
 • zarządzanie i obieg dokumentów wewnątrz firmy(faktury kosztowe, umowy, zamówienia itp.)
 • zarządzanie projektami (identyfikacja zasobów, podział na zadania, zbieranie kosztów itp.)
 • zarządzanie przepływem zadań, zadaniami cyklicznymi

Główna zaletą tego produktu jest jego elastyczność, konfigurowalność oraz naturalna wielofirmowość. Produkt ten jest doskonałym uzupełnieniem naszej oferty dla Klientów poszukujących rozwiązań zwiększających kontrolę nad działaniami zespołów współpracujących z Kontrahentami, zmniejszających pracochłonność obsługi i zarządzania typowymi procesami w tych obszarach, szczególnie w odniesieniu do działań menagerów i księgowości.

Proponowany zakres wdrożenia ITE Workflow:

Wybierz obszar: W zakresie CRM / W zakresie obiegu dokumentów / W zakresie mapowania procesów
 • Ewidencja i zarządzanie bazą kontrahentów oraz kontaktów.
 • Ewidencja szans sprzedaży i ich procesowanie
 • Ewidencja ofert i ich procesowanie
 • Kontrola działań team-ów współpracujących z kontrahentami
 • Zarządzanie kalendarzami (pracowników, zasobów, itp.)
 • Przypomnienia drogą mail-ową np. o zaplanowanym zadaniu
 • Wbudowana przeglądarka internetowa
 • Ewidencja i przepływ korespondencji z uszczególnieniem adresata
 • Możliwość generowania gotowych dokumentów do wypełnienia przez pliki RTF np. oferty dla klienta
 • Uporządkowanie i przyspieszenie procesów obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • Zmniejszenie pracochłonności akceptacji dokumentów przez managerów
 • Kontrola wykorzystania budżetu na etapie akceptacji dokumentów.
 •  Kontrola nad obiegiem dokumentów dla działu księgowości,
 • Fakturowanie cykliczne,
 •  Ochrona oryginału dokumentu przed zgubieniem lub zniszczeniem,
 •  Dyscyplinowanie pracowników w procesie obiegu dokumentów,
 • Zmniejszenie kosztów obsługi obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • Zmniejszenie kosztów wdrażania systemów jakości.
 • zarządzanie dokumentami kosztowymi wpływającymi do firmy (procesowanie wewnątrz firmy i automatyczne księgowanie)
 • rejestracja i skanowanie w sekretariacie dokumentów kosztowych (możliwość OCR-owania dokumentów kosztowych)
 • akceptacja ich przez wyznaczonych menagerów z nadaniem specjalnych cech np. MPK, projekty, zlecenia itp. na które rejestrowane będą koszty
 • możliwość przesłania dokumentu do wielu osób równocześnie (np. jeżeli faktura jest podzielona między 2 MPK)
 • rejestracja i rozsyłanie pozostałych dokumentów wpływających/wypływających do firmy bez obciążania systemu poczty elektronicznej.
 • każdy dokument wpływający do firmy będzie skanowany i trafiał do archiwum.
 • System wyśle do wskazanych osób mail-a z powiadomieniem, że taki dokument dotarł do firmy.
 • Przesłanie mail-a przypominającego o czekającym dokumencie w procesie akcpetacji
 • Procesowanie dokumentów wewnętrznych
 • Przesłanie gotowego dokumentu do programów Symfonia, Symfonia ERP
 • Możliwość wizualizacji procesów zachodzących w firmie,
 • Możliwość dynamicznego wdrażania i kontroli procesów obiegu dokumentów i ich rzeczywistego odzwierciedlenia w programie.