Średnie firmy

Oprogramowanie ERP / Sage Symfonia ERP

Zintegrowany system ERP wspierający zarządzanie w średnich i dużych firmach

Sage Symfonia ERP

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania firmą umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności zgodnie z potrzebami. 

Sage Symfonia ERP jest kompleksowym systemem do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia pełną integrację danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Elastyczna budowa powoduje, że możemy ją łatwo dopasować do potrzeb Twojej firmy.  Dzięki Sage Symfonia ERP zarządzanie w Twojej firmie będzie intuicyjne, szybsze, prostsze i bardziej efektywnie.

Dopasowanie do potrzeb

 • zakres funkcjonalny systemu łatwo dopasujemy do potrzeb Twojej firmy;
 • opcje dodatkowe umożliwią rozbudowę funkcjonalności systemu zgodnie z indywidualnymi preferencjami firmy;
 • spośród rozbudowanego pakietu usług możesz wybrać te, które Ci najbardziej odpowiadają;
 • szybko zintegrujemy Sage Symfonia ERP z systemami już funkcjonującymi w Twoim przedsiębiorstwie

Wsparcie w podejmowaniu decyzji zarządczych

 • dostarczy spójnych informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania firmy;
 • zintegrowanie działań w kluczowych obszarach firmy umożliwi szybkie aktualizowanie danych w systemie;
 • zapewni szybki i łatwy dostęp do raportów i analiz

Obszary zastosowań Sage Symfonia ERP

Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Prowadzenie księgowości w Państwa firmie może być łatwiejsze. Nasze oprogramowanie usprawni tworzenie wielopoziomowych planów kont, pozwoli w pełni synchronizować działania księgowe oraz elastycznie dostosowywać procesy biznesowe do potrzeb.

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość jest rozwiązaniem sprawdzonym przez dziesiątki tysięcy księgowych w Polsce. Sprawi, że procesy finansowo-księgowe w Państwa przedsiębiorstwie będą przebiegały szybciej, skuteczniej i efektywniej. Bogaty zestaw funkcjonalności maksymalnie uprości procedury księgowe i oszczędzi czas. Przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka błędu.

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość pozwoli Państwu, m.in.:

 • usystematyzować czasochłonne czynności,
 • wprowadzać dane do systemu tylko raz dzięki jednej, centralnej bazie danych dla całego systemu,
 • podnieść komfort pracy użytkowników,
 • grupowo rozliczać płatności, decydując kiedy i ile osób otrzyma przelew,
 • wzmocnić kontrolę nad rentownością podjętych działań, analizować dokumenty gromadzone pod konkretnym projektem lub kontraktem.
Symfonia ERP Kadry i Płace

Symfonia ERP Kadry i Płace

Obsługa pracowników i wsparcie obszaru HR to kluczowe aspekty działania każdej firmy. Decydują one o efektywności, a często także i pozycji firmy na rynku. Dział kadr w Państwa firmie może korzystać z narzędzia, które usprawni i ułatwi codzienną pracę.

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace przysłuży się do sprawnej obsługi ewidencji wszystkich pracowników, rejestracji czasu pracy czy czynności związanych
z rozliczaniem ZUS. Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych oraz automatyzacja skomplikowanych procesów dodatkowo podniesie ergonomię pracy. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace zapewni pełną zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, dzięki wbudowanemu mechanizmowi rejestracji dokonywanych zmian oraz ochroną przed dostępem osób niepowołanych.

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace zapewni Państwu, m.in.:

 • szybsze wprowadzanie korekt poprzez zaawansowany mechanizm automatyzujący korygowanie list płac do poprzednich, zamkniętych okresów,
 • jednoczesne naliczanie okresów płacowych z wielu stanowisk - dzięki temu wiele osób będzie mogło swobodnie pracować w tym samym czasie,
 • naliczanie, zamykanie i otwieranie okresu płacowego wybranej grupy pracowników – szybko i bez ryzyka popełnienia błędu będzie można zmodyfikować, pojedynczo lub grupowo, dowolne wartości w całym systemie.
 • pełną obsługę rozliczeń z pracownikami bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę.
Symfonia ERP Handel

Kontrola nad przebiegiem procesów handlowych i obrotem towarowym w Państwa firmie może być szybka i łatwa. Sage Symfonia ERP Handel będzie wsparciem w podejmowaniu decyzji na każdym etapie procesu handlowego – począwszy od zamówienia wpływającego od kontrahenta, aż do wydania towaru. Umożliwi realizację przyjętej przez Państwa polityki sprzedaży, a system cenników i rabatów ułatwi prowadzenie elastycznej polityki cenowej.

Sage Symfonia ERP Handel jest wyposażona w raporty, które dadzą Państwu pełną informację na temat przebiegu procesów. Dostęp do szczegółowych analiz i szablonów pozwoli je zautomatyzować, przyspieszyć i maksymalnie usprawnić. Dzięki temu obsługa i realizacja firmowych zamówień będzie przebiegać łatwo i efektywnie. Począwszy od zakupu, a skończywszy na wydaniu towaru – będą Państwo mieć pełną kontrolę nad każdym procesem.

Sage Symfonia ERP Handel zapewni Państwu, m.in.:

 • maksymalne usprawnienie obsługi sprzedaży poprzez automatyzację standardowych czynności, takich jak: rejestracja zamówienia, rezerwacja czy wydanie towaru,
 • narzędzie do śledzenia, opisywania i koordynowania całego procesu biznesowego poprzez tworzenie dodatkowych powiązań między zamówieniami, fakturami, dokumentami płatności i zleceniami,
 • możliwość generowania indywidualnych zestawień i raportów z dodatkowymi kryteriami wyszukiwania, dzięki definiowaniu rozbudowanej liczby wymiarów analitycznych dla towarów, kontrahentów i pracowników.
 • zredukowanie ryzyka popełnienia błędu.
Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją

Wydajność i efektywność kosztowa procesów produkcyjnych ma bezpośredni wpływ na rentowność i podniesienie konkurencyjności firmy. Usprawnienie produkcji mogą Państwo łatwo osiągnąć korzystając z dedykowanego narzędzia.

Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją umożliwi zoptymalizowanie kosztów oraz wpłynie na zwiększenie dochodowości prowadzonej przez Państwa działalności. Będzie nie tylko wsparciem w bieżącym zarządzaniu procesem produkcji, ale też udostępni zaawansowane możliwości w zakresie kontrolingu i rozliczania produkcji.

Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją umożliwi Państwu, m.in.:

 • skuteczne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego,
 • szybkie pozyskanie precyzyjnych informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji,
 • zoptymalizowanie wykorzystywanych zasobów,
 • uporządkowanie planu pracy i poprawę jej ergonomii,
 • kontrolowanie magazynu, surowców i planów produkcyjnych,
 • tworzenie raportów w dowolnym formacie.
Symfonia ERP Business Intelligence

Podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych, opartych na wiarygodnych danych, jest kluczowe w zachowaniu ciągłości rozwoju przedsiębiorstwa.

Sage Symfonia ERP Business Intelligence zapewni Państwu dostęp do wszystkich ważnych informacji w kilka chwil. Intuicyjne w obsłudze kokpity: Managera, Finansów, Sprzedaży, Zakupów umożliwią Państwu łatwy i szybki dostęp do niezbędnych danych. Raporty przygotowane na ich podstawie mogą być zaprezentowane w formie czytelnych i prostych w interpretacji wykresów. Ułatwi to i przyspieszy pracę managerów oraz osób odpowiedzialnych za raportowanie
w Państwa firmie.

Sage Symfonia ERP Business Intelligence zapewni Państwu, m.in.:

 • wsparcie procesu zarządzania dla osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary funkcjonowania firmy,
 • zestaw gotowych, predefiniowanych analiz oraz możliwość skonfigurowania raportów według własnych preferencji,
 • możliwość efektywnego wykorzystania pojawiających się szans rynkowych oraz sprawnego reagowania na trudne sytuacje,
 • niski koszt i krótki termin rozpoczęcia pracy z profesjonalnym narzędziem analitycznym
Symfonia ERP Środki Trwałe

Uproszczenie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz zauważalne skrócenie czasu niezbędnego do prowadzenia ewidencji i obliczania amortyzacji osiągną Państwo korzystając z Sage Symfonia Środki Trwałe. To sprawdzone rozwiązanie, które nie tylko umożliwi kontrolę i podniesie efektywność zarządzania majątkiem firmy, ale także usprawni pracę księgowości oraz będzie wsparciem przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe będzie dla Państwa codziennym wsparciem w zarządzaniu majątkiem trwałym firmy. Program zautomatyzuje tworzenie planów i odpisów amortyzacyjnych środków trwałych własnych i obcych oraz wyeliminuje ręczne księgowanie naliczeń amortyzacyjnych. Będą mogli Państwo sprawnie poprowadzić ewidencję historii środków trwałych oraz kosztów ich eksploatacji, przeglądów, napraw i modernizacji.

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe zapewni Państwu, m.in.:

 • kontrolę nad majątkiem firmy,
 • pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 • efektywne zarządzanie kosztami, poprzez wsparcie w wyborze najkorzystniejszej dla Państwa firmy metody amortyzacji środków trwałych,
 • liczne raporty, które dostarczą niezbędnych informacji do podejmowania decyzji biznesowych,
 • szybką kontrolę płatności rat i kosztów środków trwałych z leasingu, wynajmu i dzierżawy.
Symfonia ERP e-Box

Obniżenie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy mogą Państwo osiągnąć korzystając z elektronicznej dokumentacji. Sage Symfonia ERP e-Box zawiera pakiet funkcjonalności wspierających działania elektroniczne.

Sage Symfonia e-Box zapewni Państwa firmie bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-przelewów i e-deklaracji. W zależności od potrzeb, mogą Państwo wybrać najbardziej odpowiedni dla firmy zakres funkcjonalności.

Moduł e-Faktury będzie Państwa wsparciem w zarządzaniu obiegiem i archiwizacją dokumentów elektronicznych.

Dzięki niemu będą Państwo mogli:

 • skutecznie obniżyć koszty obsługi dokumentacji poprzez automatyzację procesu biznesowego e-faktury: wystawianie, wysłanie, odbieranie potwierdzenia otrzymania oraz ewidencja w module finansowo-księgowym,
 • bezpiecznie wysyłać e-faktury poprzez serwis miedzyfirmami.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (SSL),
 • automatycznie odbierać i archiwizować e-faktury sprzedaży i zakupu, kontrolować informacje o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur.

Moduł e-Przelewy umożliwi obsługę płatności i przelewów.

Dzięki niemu w Państwa firmie możliwe będzie:

 • stworzenie i wyeksportowanie e-przelewów do banku oraz pobranie wyciągów lub operacji bankowych,
 • wygodna obsługa transakcji z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzanie rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez możliwość wprowadzenia wewnętrznego procesu akceptacji przelewów oraz śledzenia historii ich realizacji w systemie.

Moduł e-Deklaracje pozwoli na elektroniczne rozliczanie VAT i PIT.

Dzięki niemu będą Państwo mogli:

 • automatycznie podpisywać i wysyłać deklaracje podatkowe PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów;
 • łatwo odbierać z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO);
 • wygodnie archiwizować elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru z urzędów.
Sage e-Audytor

Sage e-Audytor jest to biznesowy serwis internetowy umożliwiający bezpieczne weryfikowanie poprawności danych wygenerowanych w Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK).

Rozwiązanie dedykowane wszystkim przedsiębiorstwom na polskim runku bez względu na rodzaj stosowanego oprogramowania, wielkość firmy czy branżę.

Sage e-Audytor łączy w sobie funkcjonalności:

 • Przetworzenia wygenerowanego pliku JPK .xml w postać czytelną dla użytkownika
 • Weryfikowania poprawności informacji zawartych w plikach JPK, a także zidentyfikowania pomyłek, błędów oraz obszarów ryzyka podatkowego
 • Prezentowania szczegółowych informacji na temat stanu finansowego firmy w postaci czytelnych wykresów i grafów
 • Porównania danych zawartych w VAT_JPK z danymi w deklaracji VAT-7
 • Sprawdzenia statusu kontrahenta w rejestrach NIP i VIES

Nasze produkty / ITE workflow

Produkty zaprojektowane przez najlepszych architektów informacji w branży IT. Specjalnie dla Ciebie.

ITE Workflow

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy sprzedaż naszego nowego modułu ITE Workflow, który w znaczący sposób wesprze naszych Klientów w następujących obszarach:

 • obszarze CRM (zarządzanie bazą kontrahentów i kontaktów, procesowanie ofert i szans sprzedaży)
 • zarządzanie i obieg dokumentów wewnątrz firmy(faktury kosztowe, umowy, zamówienia itp.)
 • zarządzanie projektami (identyfikacja zasobów, podział na zadania, zbieranie kosztów itp.)
 • zarządzanie przepływem zadań, zadaniami cyklicznymi

Główna zaletą tego produktu jest jego elastyczność, konfigurowalność oraz naturalna wielofirmowość. Produkt ten jest doskonałym uzupełnieniem naszej oferty dla Klientów poszukujących rozwiązań zwiększających kontrolę nad działaniami zespołów współpracujących z Kontrahentami, zmniejszających pracochłonność obsługi i zarządzania typowymi procesami w tych obszarach, szczególnie w odniesieniu do działań menagerów i księgowości.

Proponowany zakres wdrożenia ITE Workflow:

Wybierz obszar: W zakresie CRM / W zakresie obiegu dokumentów / W zakresie mapowania procesów
 • Ewidencja i zarządzanie bazą kontrahentów oraz kontaktów.
 • Ewidencja szans sprzedaży i ich procesowanie
 • Ewidencja ofert i ich procesowanie
 • Kontrola działań team-ów współpracujących z kontrahentami
 • Zarządzanie kalendarzami (pracowników, zasobów, itp.)
 • Przypomnienia drogą mail-ową np. o zaplanowanym zadaniu
 • Wbudowana przeglądarka internetowa
 • Ewidencja i przepływ korespondencji z uszczególnieniem adresata
 • Możliwość generowania gotowych dokumentów do wypełnienia przez pliki RTF np. oferty dla klienta
 • Uporządkowanie i przyspieszenie procesów obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • Zmniejszenie pracochłonności akceptacji dokumentów przez managerów
 • Kontrola wykorzystania budżetu na etapie akceptacji dokumentów.
 •  Kontrola nad obiegiem dokumentów dla działu księgowości,
 • Fakturowanie cykliczne,
 •  Ochrona oryginału dokumentu przed zgubieniem lub zniszczeniem,
 •  Dyscyplinowanie pracowników w procesie obiegu dokumentów,
 • Zmniejszenie kosztów obsługi obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • Zmniejszenie kosztów wdrażania systemów jakości.
 • zarządzanie dokumentami kosztowymi wpływającymi do firmy (procesowanie wewnątrz firmy i automatyczne księgowanie)
 • rejestracja i skanowanie w sekretariacie dokumentów kosztowych (możliwość OCR-owania dokumentów kosztowych)
 • akceptacja ich przez wyznaczonych menagerów z nadaniem specjalnych cech np. MPK, projekty, zlecenia itp. na które rejestrowane będą koszty
 • możliwość przesłania dokumentu do wielu osób równocześnie (np. jeżeli faktura jest podzielona między 2 MPK)
 • rejestracja i rozsyłanie pozostałych dokumentów wpływających/wypływających do firmy bez obciążania systemu poczty elektronicznej.
 • każdy dokument wpływający do firmy będzie skanowany i trafiał do archiwum.
 • System wyśle do wskazanych osób mail-a z powiadomieniem, że taki dokument dotarł do firmy.
 • Przesłanie mail-a przypominającego o czekającym dokumencie w procesie akcpetacji
 • Procesowanie dokumentów wewnętrznych
 • Przesłanie gotowego dokumentu do programów Symfonia, Symfonia ERP
 • Możliwość wizualizacji procesów zachodzących w firmie,
 • Możliwość dynamicznego wdrażania i kontroli procesów obiegu dokumentów i ich rzeczywistego odzwierciedlenia w programie.

Oprogramowanie ERP / QlikView

Zintegrowany system ERP wspierający zarządzanie w średnich i dużych firmach

QlikView

QlikView to nowoczesna pełnowymiarowa platforma analityczna wykorzystująca ultraszybką asocjacyjną bazę in-memory oraz pełną moc wieloprocesorowych, 64-bitowych konfiguracji sprzętowych. QlikView to niekwestionowany lider nowej generacji narzędzi BI z ponad 40% udziałem w rynku Data Discovery.

Business Intelligence jest w ostatnich latach jedną z najbardziej pożądanych technologii IT w biznesie. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na fakt, że szybka, precyzyjna i zrozumiała informacja staje się głównym narzędziem zarządczym, często także jest czynnikiem decydującym o zyskaniu bądź utracie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że tradycyjne narzędzia BI oparte o hurtownie danych i koncepcję OLAP nie są w stanie spełnić rosnących wymagań użytkowników, głównie ze względu na słabą wydajność, małą elastyczność oraz duże koszty. Ta sytuacja stworzyła okazję do przełomu na rynku BI i bardzo gwałtownego rozwoju innowacyjnych narzędzi Data Discovery – wykorzystujących technologię przetwarzania danych w pamięci operacyjnej (in-memory).

Wyróżniki technologii QlikView:

Szybkość działania i moc obliczeniowa

Wg Gartner Group to obecnie najbardziej wydajna platforma analityczna na rynku. Możliwość przetwarzania dużych zbiorów danych (miliardy rekordów) przy bardzo krótkich czasach odpowiedzi (ułamki sekund lub pojedyncze sekundy).

Brak ograniczeń na liczbę wymiarów i miar

Wewnętrzny model danych QlikView nie wymaga tworzenia sztywnych hierarchicznych struktur co daje wręcz nieograniczoną swobodę w definiowaniu wielu miar i wymiarów (liczonych w setkach) bez istotnego pogorszenia wydajności systemu.

Integracja różnych źródeł danych bez hurtowni

QlikView doskonale radzi sobie z integracją danych pochodzących z różnych źródeł (bazy danych, arkusze Excel, pliki html z Internetu, itp.) bardzo często bez konieczności budowania dedykowanych do tego hurtowni.

Mobilność

Praktycznie każda aplikacja analityczna QlikView, może być dostępna przez urządzania mobile (tablety, smartfony).

Naturalny dostęp do najbardziej szczegółowych danych

QlikView najczęściej operuje na najbardziej szczegółowych danych dając projektantom i użytkownikom ogromną swobodę wyboru poziomu analiz od ogólnych KPI do pojedynczych transakcji.

Skalowalność

Możliwość płynnego rozszerzania architektury QlikView od jednego do tysięcy użytkowników.

Małe wymagania sprzętowe

Ogromna wydajność i szybkość działania QlikView paradoksalnie nie pociągają za sobą wysokich wymagań co do platformy sprzętowej.