Adriana Iżowska

Zespół

Siła spokoju ITE tkwi w nas samych
Adriana Iżowska
Konsultant
Absolwentka Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Studentka kierunku Informatyczne systemy zarządzania. Związana z branżą informatyczną od ponad 3 lat. Specjalista z zakresu rozwiązywania problemów zarządzania,
gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Adriana związana jest z systemami z zakresu Kadr i Płac.