Waldemar Stacharski

Zespół

Siła spokoju ITE tkwi w nas samych
Waldemar Stacharski
Konsultant

Długoletnie doświadczenie w we wdrażaniu i modelowaniu rozwiązań informatycznych pochodzących od różnych
dostawców. Dodatkowo zarządzał rozległymi sieciami komputerowymi i oprogramowaniem. Potrafi szybko opracować koncepcję rozwiązań, dobierając do projektów odpowiednie technologie i ludzi. Przewiduje rozwój sytuacji po stronie klientów, co daje mu możliwość projektowania rozwiązań uwzględniających przyszłe uwarunkowania. Spokojny,
opanowany, efektywny. Komunikatywność ułatwia Waldkowi nawiązywanie pozytywnych relacji. 15 lat w Sage. Waldek obsługuje systemy z obszaru finansowo -księgowego oraz sprzedaży.