Opieka serwisowa

Na czym polega opieka serwisowa

Usługa umowy serwisowej polega na świadczeniu według indywidualnych potrzeb klienta następujący usług:

  • Instalacji uaktualnień oprogramowania Sage Symfonia oraz Microsoft Dynamics NAV
  • Udzielaniu konsultacji w siedzibie klienta
  • Świadczeniu usług programistycznych do oprogramowania Sage i NAV
  • Zapewnienie określonego czas reakcji na zgłoszone problemy związane z działaniem programu oraz potrzebę konsultacji
  • Opiekę wskazanego konsultanta znającego specyfikę firmy

Korzyści dla klienta

Projekt, umowa serwisowa ma za zadanie zapewnić naszym najbardziej wymagającym klientom bezpieczeństwo w użytkowaniu naszego oprogramowania poprzez:

  • instalację oprogramowania i kolejnych jego aktualizacji poprzez naszych konsultantów,
  • określony czas reakcji na błędy w funkcjonowaniu oprogramowania jak i na potrzebę konsultacji
  • wskazanie konkretnych najbardziej doświadczonych konsultantów sprawujących stała opiekę nad klientem,
  • okresowe przeglądy funkcjonowania oprogramowania, bazy danych itp.

Proces wdrożenia oprogramowania jest bardzo ważnym, ale dopiero początkowym etapem jego użytkowania w firmie. Sukces wdrożenia jest jednym z najważniejszych czynników w rozwoju każdej firmy, jednak firma jest żywym organizmem, w którym zachodzą ciągłe zmiany. Dlatego też rozwiązania przyjęte podczas wdrożenia oprogramowania z czasem stają się nieaktualne – przestarzałe lub niedopasowane do zwiększających się potrzeb użytkowników.

Z tego powodu jednym z głównych zadań wyznaczonego do opieki nad Państwem konsultanta jest dbanie o ciągły rozwój zainstalowanego oprogramowania zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klienta oraz zmieniającym się otoczeniem biznesowym i informatycznym firmy. 

Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż zmiana oprogramowania co kilka lat oraz zapewniające większy komfort pracy końcowym użytkownikom.

My ze swojej strony dziękujemy za możliwość pełnego uczestnictwa w rozwoju Państwa firmy. Chcemy także zapewnić Państwa, że z pełnym zaangażowaniem będziemy pomagać Państwu w bieżących problemach w pracy z oprogramowaniem oraz wytyczać wspólnie z Państwem nowe ścieżki rozwoju naszego oprogramowania w życiu Państwa firmy.

Umowa serwisowa to też możliwość zapewnienia Państwu najwyższego standardu naszych usług. Konsultanci wyznaczeni do obsługi klientów z umowami serwisowymi to osoby z największą wiedzą i najdłuższym stażem w naszej firmie. Ich doświadczenie i wiedza mają zapewnić Państwu jak najlepsze dopasowanie i konfigurację oprogramowania do Państwa wymagań. Jednocześnie wnoszone przez Państwa stałe opłaty umożliwiają obsługę przez takiego konsultanta niewielkiej stałej grupy klientów. Taki system pracy powoduje możliwość większego zaangażowania konsultanta w sprawy Państwa firmy.

Użytkowanie oprogramowania w firmie wiąże się z ponoszeniem określonych opłat związanych z instalacją nowych wersji, konsultacjami użytkowników w zakresie jego obsługi. 

Umowa serwisowa zapewnia równomierne rozłożenie tych opłat w ciągu całego roku oraz ich niezmienność, niezależnie od ilości zmian prawnych i innych czynników wpływających na wydawanie przez Sage nowych płatnych wersji oprogramowania.

Zdarzają się przypadki w życiu firmy kiedy np. z powodu awarii sprzętu lub wizyty audytora niezbędna jest szybka pomoc konsultanta związana z użytkowaniem oprogramowania. Umowa serwisowa gwarantuje Państwu pierwszeństwo wizyt oraz określony czas reakcji na potrzebę konsultacji. Zwiększa to znacząco poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy z oprogramowaniem dla jego końcowych użytkowników mających w określonym czasie rozwiązać powstałe problemy.

Umowa serwisowa to także możliwość dołączenia do grupy naszych najbardziej prestiżowych klientów. Daje to możliwość uczestnictwa w specjalnie organizowane seminaria na potrzeby takich klientów, dostęp do specjalnej linii telefonicznej oraz priorytet pierwszeństwa we wszystkich sprawach w jakich pomocna może być dla Państwa nasza firma.

W szczególnie ważnych momentach w funkcjonowaniu firmy takich jak zamknięcie roku, wprowadzenie nowych składników płacowych itp. niezbędny jest ciągły kontakt
z konsultantem obsługującym na stałe klienta. Dlatego też umowa serwisowa zapewnia dostępność takiego specjalisty pod telefonem komórkowym. Pomoc konsultanta znającego specyfikę firmy oraz nietypowe rozwiązania zastosowane podczas wdrożenia zapewni Państwu najwyższy i najszybszy sposób obsługi nietypowych i trudnych sytuacji w pracy z naszym oprogramowaniem.