Symfonia Kadry i Płace

jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur osobiście lub prześlij swoje zapytanie online.

Nasi pracownicy działają według sprawdzonych metod wdrożeniowych w oparciu o najlepsze metodyki wdrażania oprogramowania takie jak: PCM (IPMA), PMI, Agile, Scrum.

Sage Symfonia
Dariusz Lenarczyk
Prezes, IT Excellence SP. Z O.O.

Symfonia Kadry i Płace
bezpiecznie i efektywnie zarządzaj płacami i danymi kadrowymi

 

Symfonia Kadry i Płace to aplikacja wspomagająca zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników w małych, średnich i dużych firmach. Obsługuje najważniejsze zmiany prawne, generuje wymagane prawem raporty i zestawienia dla urzędów i instytucji państwowych. Aktualizacja oprogramowania dostosowana do nowych przepisów jest zawsze dostarczana na czas.

60-DNIOWA DARMOWA WERSJA PROGRAMU

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych

 • możliwość dodania do 100 pozycji na liście płac
 • kompleksowa obsługa wszystkich form zatrudnienia: umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, prawa autorskie, umowa zryczałtowana)
 • możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (choroba, urlop, nadgodziny, aneksy do umów o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (szkolenia, delegacje)
 • wygodna prezentacja wszystkich danych w kalendarzu pracownika;
 • możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych „ przyszłych” miesiącach (planowanie kosztów płac i podwyżek);
 • planowanie czasu pracy przy pomocy kalendarzy dla firmy, grup pracowników i pracowników;
 • definiowanie własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np. badań lekarskich;
 • gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach;
 • możliwość ewidencjonowania informacji z umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych;
 • wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników

Automatyzacja comiesięcznego planu naliczania płac i zarządzanie danymi kadrowymi

 • naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych;
 • automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych o ukończonych szkołach i przebiegu zatrudnienia;
 • automatyczne wyliczenia stażu pracy potrzebnego do wyliczenia dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej;
 • kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia oraz proporcjonalne naliczenie urlopu w roku;
 • kartoteka listy płac w jednym miesiącu;
 • automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów;
 • automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto;
 • automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji;
 • możliwość tworzenia i wysyłania przelewów elektronicznych przy współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia;
 • wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem;
 • przesyłanie danych do programu Płatnik;
 • dodatkowe deklaracje ZUS, np. ZUS Z-3, ZUS Z-3A;
 • wydruki przelewów do ZUS i innych urzędów indywidualnie i grupowo;
 • przygotowanie dokumentów zgodnych z formatem aplikacji SODiR OffLine, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • możliwość tworzenia plików XML do przesyłania deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R drogą elektroniczną za pomocą przeznaczonych do tego celu aplikacji posiadających podpis elektroniczny

Zestawienia i dokumentacja kadrowo-płacowa

 • generowanie wybranych danych personalnych do zestawień statystycznych;
 • możliwość wydruku dokumentów kadrowych wykorzystujących MS Word: umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę, świadectwa pracy, informacji o warunkach zatrudnienia, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu z możliwością definiowania dowolnych własnych szablonów dla tych warunków;
 • łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-płacowych o pracowniku;
 • szeroki wachlarz gotowych zestawień wykonywanych w programie lub przy użyciu MS Excel;
 • możliwość łatwego definiowania dowolnych zestawień prezentujących dowolne dane kadrowe lub płacowe;
 • możliwość archiwizacji dowolnych dokumentów w uniwersalnym formacie PDF

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy

 • możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku – po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy;
 • opcja ukrycia nieużywanych w aktualnej wersji programu elementów, wzorców, definicji zdarzeń w Archiwum definicji;
 • szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń;
 • możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń;
 • możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych;
 • definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy;
 • możliwość tworzenia wielu rodzajów listy płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych;
 • grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk;
 • uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania oraz rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku;
 • automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych

Rozszerzenia modułuZobacz, jakie masz możliwości i opcje rozszerzeń modułu podstawowego, żeby praca z Sage Kadry i Płace One Payroll, była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb Twojej firmy.

Produkt firmy Light ERP dedykowany do Sage Kadry i Płace One Payroll

Program e-Pracownik ułatwia kontrolę czasu i miejsca pracy pracownika. Program współpracuje z dowolnym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) obecnym już w firmie. Dane o pracy zatrudnionych w firmie osób, są dostępne w każdej chwili.

Obrót dokumentów jest zredukowany dzięki dokumentacji elektronicznej. Wystarczy jednorazowe wypełnienie danych, co pozwala na zdalne generowanie umów i rachunków. Ułatwiona jest także realizacja nowych przepisów.

Program dostosowany jest do większości systemów RCP, a w przypadku braku zgodności, narzędzie dostosowywane jest w trakcie wdrażania.

Posiada prosty i intuicyjny Interfejs. Użytkownik nie musi organizować szkoleń czy opracowań dzięki kontroli poziomu dostępu. Przejrzysta obsługa pozwala na proste udostępnianie danych o urlopie, zwolnieniach czy badaniach.

Realizacja projektów czy akceptacja wniosków pilnowana jest dzięki wewnętrznemu kalendarzowi, który przypomina o terminach.

Dodatek Premium Pack jest rozszerzeniem, które dodatkowo wzbogaca funkcjonalności programu Sage Kadry i Płace One Payroll. Premium Pack znacząco redukuje koszty wdrożenia dzięki wprowadzeniu predefiniowanych funkcji do ewidencji i rozliczania najczęściej spotykanych składników wynagrodzeń. Dzięki temu nie jest wymagane konfigurowanie ich na etapie wdrożenia.

Ponadto Premium Pack znacząco wpływa na oszczędność czasu. Użytkownik nie musi korzystać z innych programów, by móc dodawać przypomnienia o zadaniach, które są do wykonania w określonym czasie. Program ma własny kalendarz, który ułatwia organizację pracy i zwiększa niezawodność.

Program w sposób automatyczny przypomina o terminach badań pracowników. W ten sposób manager ds. kadr może skupić się na innych zadaniach, nie martwiąc się tym, że zapomni o ważnych datach.

Paski płacowe wysyłane są do pracowników zaszyfrowanym mailem, co jest dużym ułatwieniem przyśpieszającym dystrybucję danych.

Pakiet e-Box zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-dokumentów i e-deklaracji. Składa się z modułów:

 • e-Dokumenty
 • e-Deklaracje

Dzięki modułowi e-Deklaracje:

 • automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów,
 • łatwo odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO),
 • wygodnie zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru z urzędów.

Dzięki modułowi e-Dokumenty:

 • skutecznie obniżysz koszty obsługi dokumentacji poprzez automatyzację procesu biznesowego e-faktury: wystawianie, wysłanie, odbieranie potwierdzenia otrzymania oraz ewidencja w module finansowo-księgowym,
 • bezpiecznie wyślesz e-faktury poprzez serwis miedzyfirmami.pl – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (SSL),
 • automatycznie odbierzesz i zarchiwizujesz e-faktury sprzedaży i zakupu, skontrolujesz informacje o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur,
 • stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje bankowe,
 • wygodnie obsłużysz transakcje z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzisz rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych,
 • zwiększysz bezpieczeństwo poprzez możliwość wprowadzenia wewnętrznego procesu akceptacji przelewów oraz śledzenia historii ich realizacji w systemie.

RCP Rejestracja Czasu Pracy jest rozszerzeniem funkcjonalnym programu Sage Kadry i Płace One Payroll.

Służy do wykorzystania danych z rejestratorów czasu pracy (czytników kart magnetycznych) lub danych wprowadzanych ręcznie w dziale kadrowym.

Rejestracja Czasu Pracy na podstawie zapisów wejść/wyjść pozwala kwalifikować okresy nieobecności pracowników, jako odpowiednie zdarzenia wstawiane do kalendarza pracownika.

Informacje, które musi przekazać czytnik do programu, to: identyfikator pracownika, czyli nr karty RCP, informacja o czasie zdarzenia, tj. data i godzina oraz rodzaj zdarzenia: czy jest to wejście czy wyjście.
Istnieje również możliwość ręcznego wprowadzenia danych na podstawie książki wejść i wyjść lub innych dokumentów kadrowych.
Dzięki takim danym, można wykonywać następujące operacje:

 • sprawdzać wpisy i podsumowania na przestrzeni dowolnie ustawionego przedziału czasu,
 • ręcznie wstawiać, usuwać i korygować wpisy do rejestru (program automatycznie pokazuje błędy i niespójności w rejestrze),
 • modyfikować podsumowania dnia pracy każdego pracownika.

Symfonia Kadry i Płace

Moduł ten służy do rozliczania pracowników, jest to zatem rozwiązanie użyteczne dla działów kadrowo-płacowych. Program ten jest dostosowany do przedsiębiorstwa niezależnie od jego rozmiarów (maksymalna ilość pracowników obsługiwanych w tym module wynosi 15 000 osób).

Atutem Symfonia Kadry i Płace jest możliwość jego automatycznej aktualizacji, która dostosowuje działanie programu do obowiązujących przepisów prawnych (jest to niezwykle przydatne m.in. w sytuacji, gdy zmianie ulega wysokość stawki podatkowej).

Ponadto, program ten znacząco przyspiesza pracę (np. poprzez możliwość definiowania szablonu listy płac dla danego pracownika) oraz umożliwia generowanie dokumentów urzędowych (np. miesięcznych deklaracji składanych do ZUS lub zeznania podatkowego PIT-11).

W zależności od potrzeb, dane z programu Symfonia Kadry i Płace mogą zostać w prosty sposób wyeksportowane do formatów xls, pdf bądź wysłane do Płatnika.

Zamów bezpłatną prezentację systemu