Symfonia Zarządzanie Produkcją

jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur osobiście lub prześlij swoje zapytanie online.

Nasi pracownicy działają według sprawdzonych metod wdrożeniowych w oparciu o najlepsze metodyki wdrażania oprogramowania takie jak: PCM (IPMA), PMI, Agile, Scrum.

Sage Symfonia
Dariusz Lenarczyk
Prezes, IT Excellence SP. Z O.O.

Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją
zaawansowane i intuicyjne narzędzie procesów produkcyjnych

Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją obejmuje pełen proces wytwarzania towarów: od zakupów i planowania zasobów, przez operacje magazynowe, po procesy produkcyjne i realizację zamówień odbiorców.

Moduł umożliwia:

 • definiowanie technologii produktów
 • planowanie produkcji (wszystkich niezbędnych zasobów)
 • harmonogramowanie
 • zarządzanie i operacyjna obsługa zleceń produkcyjnych (produkcja właściwa)
 • raportowanie
 • controlling i analizy efektywności produkcji
 • zarządzanie odpadami
 • księgowanie i sprawozdawczość

 

Dostęp do wiedzy o procesach pozwoli Ci zoptymalizować firmę oraz:

 • zredukować zapasy i powierzchnie magazynowe
 • skrócić czas realizacji zamówień i dostaw wyrobów do odbiorców
 • poprawić cash flow
 • zredukować ilości odpadów
 • zwiększyć efektywność zasobów, maszyn oraz surowców
 • planować koszty wytwarzania
 • zwiększyć produktywność dzięki alokacji zleceń do stanowisk i pracowników
 • zoptymalizować koszty poprzez Bill of Material
 • usprawnić obieg informacji w firmie
 • planować w oparciu o parametry zamówień
 • współpracuje z Sage Symfonia ERP Handel

Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją wspiera proces obsługi produkcji jednostkowej i seryjnej. Najważniejsze realizowane w module zadania biznesowe to:

• definiowanie i planowanie poszczególnych etapów procesu produkcji,
• precyzyjne szacowanie kosztów i zapotrzebowania na surowce, optymalizacja procesu produkcji,
• wsparcie pracy pracowników działu produkcji, sprzedaży, logistyki i księgowości.

Definiuje normy w postaci kart technologicznych, pozwalających na tworzenie zmiennych wariantów do tego samego wyrobu, uwzględniających różne surowce, operacje, odpady oraz koszty.

Wbudowany kalkulator umożliwia zasymulowanie kosztów produkcji określonej wielkości partii, a także sprawdzenie czasochłonności jej wykonania. Ułatwia prognozowanie wartości potencjalnych kontraktów i negocjowanie cen.

Umożliwia dołączenie do karty technologicznej dokumentacji – plików w różnych formatach zawierających specyfikację procesu produkcji.

Proces produkcji rozpoczyna się od utworzenia planu produkcyjnego, w którym decyduje się zarówno o ilości wyrobu, jak i technologii produkcji.

Jednocześnie istnieje możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych
i przystąpieniem do realizacji.

Plan produkcji można tworzyć w oparciu o zamówienia klientów z modułu Handel oraz pozycje wybierane ręcznie.

W przypadku, gdy wyrób gotowy składa się z półproduktów
i zachodzi konieczność wykonania tych półproduktów, moduł Zarządzanie Produkcją – po zatwierdzeniu planu – może generować zarówno zlecenie główne, jak i podzlecenia na potrzebne półprodukty.

Zlecenie produkcyjne jest podstawowym elementem operacyjnym modułu.

Cała praca operacyjna wykonywana jest na zleceniu,
tj. wystawianie dokumentów pobrania, przyjęcia oraz korekty, wprowadzanie wykonawcy zlecenia, po rejestrację rzeczywistych odpadów i czasu. Ułatwia to kontrolę nad powstałymi
różnicami między normami zawartymi w karcie technologicznej a rzeczywistością.

Za pomocą Karty Pracy dostępnej z poziomu zlecenia pracownik ewidencjonuje czas poświęcony na wykonaną operację.

Oznaczenie operacji odpowiednim statusem pozwala określić na jakim etapie jest zlecenie.

Przyjęcia magazynowe wykonywane bezpośrednio ze zlecenia umożliwiają procentowe określenie realizacji zlecenia już na liście głównej zleceń.

Zbiorcza kontrola realizacji produkcji możliwa jest za pomocą raportów.

Umożliwia tworzenie własnych raportów związanych z procesem produkcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Nieograniczona elastyczność w kreowaniu wydruków w systemie wraz z możliwością ich eksportu w standardowych formatach: pdf, Word, Excel, xml.

Nieograniczone możliwości raportowania – raporty standardowe, cross-tab, kilkadziesiąt rodzajów wykresów.

60-DNIOWA DARMOWA WERSJA PROGRAMU

Zamów bezpłatną prezentację systemu